top of page

Trântrọnggiớithiệu:

     Sảnphẩmtăngcườngsứckhỏe

(健康増進製品)

Với7thànhphầnthiênnhiên

ウコンクルクミン(tinhchếnghệ)、

ターメリックパウダー(bộtnghệ)、

生姜粉(bộtgừng)、

ビタミンC(sinhtốC)、亜鉛(chấtkẽm)、

鉄(chấtsắt)、ビタミンE(sinhtốE)。

he 07 pro png.png

Giúpbổíchcho(*):

  • 酸化防止剤(chốngoxihóa)、

  • アンチエイジング(chốnglãohóa)。

  • 抗炎症剤(chốngviêmnhiễm);

  • 免疫力の強化(tăngcườngmiễnnhiễm);心血管(hệtimmạch)、

  • 血球(tếbàomáu)、関節(khớp)、皮膚(da)..(*)

Sảnxuấttạiニューヨーク、米国

Phânphốibởi:HD HE PRODUCTS LLC

PO Box 262433、Tampa、FL33685-Tel。 321-314-8500

Eメール:Info@hdhealthproduct.com

ウェブサイト:https://www.hdhealthproduct.com/

hoặc:sinhluc.net

Cáchdùng:

Ngườilớn:Mỗilầnuống2viên、mỗingày1hoặc2lầnlúcbụngno。

Cẩnthận:Phụnữmangthaihoặcchoconbú、ngườicóbệnhđặcbiệt、hoặcdịứng  vớicácthànhphầntrongsảnphẩmcầnhỏichuyênviênytếtrướckhisửdụng。

Cầnngưngnếucódịứngxảyra。

GIỮTRÁNHXATRẺEM

Cấtgiữởnhiệtđộbìnhthườngtrongnhà59-86oF(15-30o C)

*)これらのステートメントはFDAによって評価されていません。この製品

病気の診断、治療、治癒、予防を目的としたものではありません。

MUATRỰCTUYẾN(オンライン)TẠI:

https://www.hdhealthproduct.com/(sẽcósau

Amazon.com(sẽcóchitiếtsau)

Eメール: Info@hdhealthproduct.com

_____________

Giálẻ:$10.95-1lọ(60viên)

NhândịpGiángSinh&Năm  mớiGiảmgiáđặcbiệt

  Mua02tặngthêm01lọ

he 07 pro png_edited_edited_edited.jpg
bottom of page